Подручја рада
Претрага
Мерење снаге монофазне струје ватметром-ВЕЖБА 12

2) шема:

image001.gif

5) резултат мерења:

Kw = ID * UD /άmax.

Kw = 5 * 240 / 120

Kw = 10 W/pod.

бр. мерења

снага

Kw

 

άw

 

P

 

W/pod.

 

pod.

 

W

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.