Подручја рада
Претрага
Рад са струјним мерним трансформатором

1) задатак – рад са струјним мерним трансформатором.

 

2) шема:

3) опрема:

¹    UNIMER 4

¹    UNIMER 35

¹    Сијалице

¹    Струјни мерни трансформатор

 

 

 

 

4) опис мерне методе – коло вежемо према шеми. Као пријемник користимо сијалице. У првом мерењу у коло вежемо једну сијалицу. На амперметру А1 очитамо струју при-јемника, а на амперметру А2 струју секундара која ја одређен број пута мања од струје пријемника. Тај број је однос трансформације Kn. У овом случају је 4. У другом мере-њу вежемо две сијалице на ред, у трећем три сијалице на ред, а у четвртом 2 сијалице паралелно.

-При сваком мерењу јавља се струјна грешка коју рачунамо по обрасцу:

                   Gi=kn(I2-I1)/ I1* 100

 

-При раду са струјним трансформатором треба водити рачуна да секундар не остане отворен, јер због велике струје примара може доћи до експлозије.

 

5) резултат мерења:

бр.

мерења

I1

I2

Kn

Gi

Ki

ά

I (A)

Ki

ά

I (mA)

Kn

%

 

1

 

0.05

 

12.4

 

0.62

 

100

 

1.54

 

154

 

4

 

-0.64

 

2

 

0.05

 

8.3

 

0.415

 

100

 

1.08

 

108

 

4

 

4.09

 

3

 

0.05

 

6.75

 

0.337

 

100

 

0.89

 

89

 

4

 

5.63

 

4

 

0.05

 

24.95

 

1.24

 

100

 

3.1

 

310

 

4

 

0