Подручја рада
Претрага
Мерење отпора Витстоновим мостом

1) задатак – мерење отпора Витстоновим мостом.

 

 

2) шема:

 

3) опрема:

*    Три реостата (један PRN 10000Ω и два PRN 1000Ω)

*    Декада отпора MA 2115

*    Галванометар PHYWE

*    Исправљач

 

 

 

 

 

 

4) опис мерне методе – Витстонов мост састоји се од четири отпора од којих један (Rx) меримо. У једној дијагонали моста налази се галванометар, а у другој извор струје. Код овог моста однос отпора Ra и Rb је сталан, а отпор R се мења. Мост се налази у равноте-жи када се казаљка галванометра налази на нули, јер се тада тачке B и D налазе на истом потенцијалу, тј. Rx*I1=Ra*I4 и R*I2=Rb*I3. Пошто је I1=I2 и I3=I4 тада је Rx=R*Ra/Rb.

 

 

 

 

 

5) резултат мерења

бр. мерења

Ra (Ω)

Rb (Ω)

R (Ω)

Rx (Ω)

1.

10000

1000

12

120

2.

10000

1000

25

250

3.

10000

1000

29

290

4.

10000

1000

35

350

5.

10000

1000

39

390

6.

10000

1000

58

580

7.

10000

1000

69

690

8.

10000

1000

88

880