Подручја рада
Претрага
Мерење отпора Витстоновим мостом-ВЕЖБА 15

1) задатак – мерење отпора Витстоновим мостом.

2) шема:

image002_1.gif

5) резултат мерења:

бр. мерења

Ra (Ω)

Rb (Ω)

R (Ω)

Rx (Ω)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.