Подручја рада
Претрага
ЕЛЕКТРОТЕХНИКA

Проф. Ранко Грбић                                                              одељење IIm5

ЕЛЕКТОТЕХНИКА ТЕСТ 4

- електронско управљање машинама-

 

1.     Који су све елементи електронског управљања?

 

 

 

2.     Заокружити слово испред тачне релације и написати шта представљају поједини делови споја.

 а) PN-спој чине диелектрици    б)PN-спој чине метали                                        

 ц) PN-спој чине полупроводници   д) PN-спој  проводници   

                                    

Р-део  је _________________   N-део  је _________________

 

3.     Нацртати шему тачкасте диоде и на слици обележити саставне делове.

 

 

 

4.     Које врсте транзистора познајеш?

 

 

     5.     Исправљачи служе за:

 

   а) претварање наизменичне струје у једносмерну   

   б) претварање синусног сигнала струје у косинусни

   ц) претварање једносмерног сигнала у простопериодичну струју                                        

 

6.     Допуни следеће реченице:

    За појачавање ______________ сигнала се користе једносмерни  појачавачи.

    Према учестастаности појачавачи се деле на ______________,  ______________,  ___________________, _________________ и ________________ појачаваче.

    Мерни претварач, регулатор и извршни орган суосновни делови ________________ кола.

 

7.     Нацртати блок шему микропроцесора:

 

 

 

 

  

8. Примена микропроцесора и регулатора је за :