Подручја рада
Претрага
Oверавање бројила једносмерне струје-ВЕЖБА

1) задатак – оверавање бројила једносмерне струје. Утврђивање константе бројила и одређивање потрошње бројила.

2) шема:

image001_2.gif

5) резултат мерења:

Снага

Време

Wt

WM

Апсолутна

грешка

Релативна

грешка

KW

ά

P

t

P * t

n ⁄ K

ΔW = WM – Wt

ΔW ⁄ Wt * 100

W⁄pod.

pod.  

KW

h

KWh

KWh

KWh

%

 

10

 

21

 

0.21

 

0.252

 

0.0529

 

0.0516

 

0.00126

 

2.38