Подручја рада
Претрага
КОНСТРУИСАЊЕ

                                                   

 ТЕСТ- I

 1. Прва и најважнија фаза у реализацији неког производа је:

а) моделирање

б) конструисање

(заокружити а или б)

 1. Изучавање _________________графике има за циљ оспособљавање за представљање геометријских ликова  и тела помоћу рачунара и овладавање принципима организације и коришћења  CAD- пакета.

 1. Повежи стрелицама улазне, односно излазне величине

 

 

 

улазне величине

 

 

Материјал

Снага

Обртни момент

               Енергија                       Количина топлоте

Машине

Возила

Информација

Радионички цртеж

Информација

 

 

излазне величине

 

 

 1. За избор материјала меродавна су његова ______________, ____________, ____________и ___________својства.

 1. Наведите неке еколошке и ергономске услове које конструкција мора да задовољи.

 1. Шта подразумевамо под унификацијом елемената?_______________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Виши степен унификације је _________________________________.

 1. Медијана је __________________________________________________________________________________

 1. Mода je     ___________________________________________________________________

 1. Заокружи неконвенционалне методе обраде

а) ливење

б) ковање

ц) електроерозивне обраде

д) електрохемијске обраде

е) ваљање

ф) ултразвучне обраде

г) ласерске обраде

11.   Чврсти, непокретни спојеви машинских делова који се једном спојени не могу раздвојити без разарања су :____________________________________спојеви.

 1.    Раздвојиви спојеви могу бити: ___________________________и ___________________________.

 1. Како се све може постићи стезни спој?
 2. Који основни фактори утичу на избор врсте обраде?