Подручја рада
Претрага
АУТОМАТИЗАЦИЈА И РОБОТИКА

 

Тест  1.

 

 1. Могућности флексобилне аутоматизације?

 

Допунити

      2.    За аутоматизацију уређаја битни су :_______________________________

       ________________________________________________________________

 

 

 1.  Роботи  треће генерације су опремљени различитим_________________

  ________________________________________________________________

 

 1. Брегаста плоча?

 

 

 1. Шта подразумева рачинарска подршка у производњи ?

 

 1. Флексибилне производне линије ?

 

 1. Шта подразумева рачинарска подршка у производњи ?

 

 1.  Структура CAD система?

 

 

 1. Уношење и измена података ?

 

 

 

 

Тест 2.

 

 

 1. Шта су кинематички парови?

 

 1. Број степени слободе зглобног кинематичког ланца  __________________________ ______________________________________________________________________

 2. Каква је веза између унутрашњих и функционалних координата робота и зашто је она важна ?

 3. Намена корачних мотора ?

 

 

 1. Какав излаз из сензора може бити ?

 

 1. Зашто се мерне траке постављају у паровима ?

 

 1. Карактеристике циклоидних редуктора ?

 

 1. Објаснити интервал мерења силе пиезорезистивним сензорима ?

 

 1. Главни делови апсолутног енкодера?