Подручја рада
Претрага
Мерење јачине електричне струје амперметром

1) задатак – извршити везивање амперметра у коло наизменичне струје.

2) шема:

3) опрема:

- исправљач  МА  4160

- милиамперметар  UNIMER  MI  7043

- реостат  PRN  3300Ω - 0.31, Im = 0,44 A/15min.

 

 

4) опис мерне методе  - на исправљачу добијамо исправљену струју и напон пошто на реостату не мењамо вредност отпора, јачина струје у колу и кроз амперметар ће бити директно сразмерна напону.

R - const.

I = U / R , I ~ U

 

-Напомена:

-На почетку мерења треба пазити да реостат не захвати мали отпот јер би велика струја оштетила амперметар.

5) резултати мерења:

 

 

D = 50 mA

   max.= 50 под.

K = 1 mA/под.

број

мерења

KI

mA/под.

струја

  /подеоку

I

mA

 

1.

1

28.2

28.2

 

2.

1

21

21

 

3.

1

16.1

16.1

 

4.

1

13.4

13.4

 

5.

1

11.2

11.2

 

6.

1

9.7

9.7

D = 5 mA

   max.= 50 под.

K = 0.1 mA/под.

број

мерења

KI

mA/под.

струја

  /подеоку

I

mA

 

1.

0.1

36.7

3.67

 

2.

0.1

33.1

3.31

 

3.

0.1

29.8

2.98

 

4.

0.1

25.9

2.59

 

5.

0.1

22.1

2.21

 

6.

0.1

19.8

1.98