Подручја рада
Претрага
Мерење напона волтметром

1) задатак – извршити везивање волтметра у коло једносмерне струје и обавити неколико узастопних мерења. Одредити константу волтметра.

2) шема:

3) опрема:

- исправљач  МА  4160

- UNIMER  “3”

- волтметар

4) опис мерне методе  - испревљач се прикључује на мрежни напон. На њему добијамо исправљену струју и напон. На његове крајеве везујемо волтметар. Пошто се изабере опсег и одреди константа инструмента врши се мерење напона који се регулише на исправљачу.

5) резултати мерења:

 D = 50 V

ά max.= 100 под.

K = 0.5 V/под.

број

мерења

KI

mA/под.

струја

  /подеоку

I

mA

 

1.

0.5

30.5

15.25

 

2.

0.5

27

13.50

 

3.

0.5

24.5

12.25

 

4.

0.5

22.5

11.25

 

5.

0.5

20.7

10.35

 

6.

0.5

18.2

9.10

 MI 7043 

D = 15 V

ά max.= 5 под.

K = 3 V/под.

број

мерења

KI

mA/под.

струја

  /подеоку

I

mA

 

1.

3

3.60

10.80

 

2.

3

3.22

9.66

 

3.

3

2.89

8.67

 

4.

3

2.78

8.34

 

5.

3

2.30

6.90

 

6.

3

1.92

5.76