Подручја рада
Претрага
Провера Омовог закона

1) задатак – провера Омовог закона

2) шема:

3) опрема:

            - исправљач “ MI 4160 ”

            - милиамперметар “ MI 7043 ”

            - декадна кутија “ MA 2113 ”

            - “ UNIMER 3 ”

 

4) опис мерне методе – најпре одредимо константу Ku и Ki. Све инструменте смо повезали према датој шеми. На исправљачу мењамо напон, а на инструменту очитавамо вредност струје I и напона U. Отпор је при свим мерењима константан и износи 500Ω.

5) резултат мерења:

 

Di = 50A                                          Du = 50V

άmi = 50под.                                   άmi = 100под.

Ki = 1mA/под.                                Ku= 0.5V/под

 

бр.мерења

 

отпор

напон

струја

Rconst.

Ku

V/под.

ά/под.

U

(V)

Ki

mA/под.

ά/под.

I

(mA)

 

1.

 

500

 

0.5

 

44.5

 

22.25

 

1

 

45

 

45

 

2.

 

500

 

0.5

 

41.5

 

20.75

 

1

 

42

 

42

 

3.

 

500

 

0.5

 

39

 

19.5

 

1

 

39

 

39

 

4.

 

500

 

0.5

 

36

 

18

 

1

 

36

 

36

 

5.

 

500

 

0.5

 

29.5

 

14.75

 

1

 

30

 

30

 

6.

 

500

 

0.5

 

26.5

 

13.25

 

1

 

27

 

27

 

7.

 

500

 

0.5

 

19

 

9.5

 

1

 

19

 

19

 

8.

 

500

 

0.5

 

9

 

4.5

 

1

 

10

 

10