Подручја рада
Претрага
Провера Омовог закона-ВЕЖБА 3

2) шема:

vez3.gif

5) резултат мерења:

 

бр.мерења

 

отпор

напон

струја

Rconst.

Ku

V/под.

ά/под.

U

(V)

Ki

mA/под.

ά/под.

I

(mA)

 

1.

 

500

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

500

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

500

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

500

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

500

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

500

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

500

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

500

 

 

 

 

 

 

6) график

vez3a.gif