Подручја рада
Претрага
Мерење снаге једносмерне струје UI-методом

1) задатак – мерење снаге једносмерне струје амперметром и волтметром.

2) шема везе:

3) опрема:

- исправљач ``MA 4160``

- волтметар ``PHYWE``

- амперметар ``MI 7043``

- реостат ``PRN 533``

 

4) опис мерне методе – једносмерна струја добија се помоћу исправљача, а снага се може мерити тако што се добијене бројне вредности на амперметру помноже. И овде постоје два начина везивања волтметра. Први начин је да се волтметар веже тако да мери пад напона и на амперметру. Други начин је да волтметар мери само напон на пријемнику, али у овом случају волтметар троши неку снагу. Друга метода је прецизнија и користи се за мерење малих снага.

5) резултат мерења:

Di = 50A Du = 60A

άim = 50 pod. άum = 6 pod.

Ki = 1mA /pod. Ku = 10V/pod.

 

бр. мерења

струја

напон

снага

Ki

άi

I

Ku

άu

U

P=U*I

mA/pod.

pod.

mA

V/pod.

pod.

V

W

 

1.

 

1

 

40

 

40

 

10

 

0.9

 

9

 

360*10-3

 

2.

 

1

 

36

 

36

 

10

 

0.82

 

8.2

 

295.2*10-3

 

3.

 

1

 

33.5

 

33.5

 

10

 

0.77

 

7.7

 

257.95*10-3

 

4.

 

1

 

24.6

 

24.6

 

10

 

0.56

 

5.6

 

137,76*10-3

 

5.

 

1

 

3.8

 

3.8

 

10

 

0.1

 

1

 

3.8*10-3

 

6.

 

1

 

2.4

 

2.4

 

10

 

0.1

 

1

 

2.4*10-3

 

7.

 

1

 

2

 

2

 

10

 

0.1

 

1

 

2*10-3

 

8.

 

1

 

1.6

 

1.6

 

10

 

0.1

 

1

 

1.6*10-3