Подручја рада
Претрага
Мерење снаге једносмерне струје UI-методом-ВЕЖБА 5

2) шема везе:

image001_3.gif5) резултат мерења:

Di = 50A Du = 60A

άim = 50 pod. άum = 6 pod.

Ki = 1mA /pod. Ku = 10V/pod.

 

бр. мерења

струја

напон

снага

Ki

άi

I

Ku

άu

U

P=U*I

mA/pod.

pod.

mA

V/pod.

pod.

V

W

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.