Подручја рада
Претрага
Провера првог Кирхофовог закона

1) задатакпровера I Киркофовог закона

 

2) шема:

3) опрема:

ÿ    три реостата "PRN 3300Ω"

ÿ    исправљач "MA 4160"

ÿ    четири милиамперметра са меким гвожђем – три "MI 7043" и један "UNI-MER 3"

 

 

 

4) опис мерне методеинструменте повежемо према датој шеми па затим вршимо ме-рење. Први амперметар мери укупну струју у колу. Та струја се грана на три струје које протичу кроз три гране. У свакој грани се налази по један милиамперметар којим се ме-ри струја у грани. По I Киркофовом закону укупна струја у колу је једнака збиру струја у гранама:

 I = I1 + I2 + I3

-Апсолутна грешка се налази по обрасцу:

ΔI = I – ( I1 + I2 + I3 )

5) резултат мерења:

 

Di = 50mA                                                                   Di = 50mA                  

άmax. = 100 pod.                                                         άmax. = 50 pod.                                  

Ki = 0,5mA/pod.                                                          Ki = 1mA/pod.

 

За струју I (укупну струју)                                         За струје I1, I2, I3 (струје у гранама)

бр. мерења

 

 

 

I

I1

I2

I3

ΔI

 

Ki

 

άi

 

I

 

Ki

 

άi

 

I

 

Ki

 

άi

 

I

 

Ki

 

άi

 

I

 

ΔI

mA/

pod.

 

pod.

 

mA

mA/

pod.

 

pod.

 

mA

mA/

pod.

 

pod.

 

mA

mA/

pod.

 

pod.

 

mA

 

mA

 

1.

 

0.5

 

44

 

22

 

1

 

8.9

 

8.9

 

1

 

5.7

 

5.7

 

1

 

8

 

8

 

-0.6

 

2.

 

0.5

 

40

 

20

 

1

 

7.8

 

7.8

 

1

 

5.5

 

5.5

 

1

 

7.1

 

7.1

 

-0.4

 

3.

 

0.5

 

38.2

 

19.1

 

1

 

7.33

 

7.33

 

1

 

5.1

 

5.1

 

1

 

6.9

 

6.9

 

-0.23

 

4.

 

0.5

 

36,2

 

18.1

 

1

 

7

 

7

 

1

 

4.9

 

4.9

 

1

 

6.7

 

6.7

 

-0.5

 

5.

 

0.5

 

49.4

 

19.7

 

1

 

9.4

 

9.4

 

1

 

6.7

 

6.7

 

1

 

9.1

 

9.1

 

-0.5

 

6.

 

0.5

 

44.9

 

22.45

 

1

 

8.6

 

8.6

 

1

 

6.5

 

6.5

 

1

 

7.8

 

7.8

 

-0.45

 

7.

 

0.5

 

43

 

21.5

 

1

 

8.1

 

8.1

 

1

 

6.3

 

6.3

 

1

 

7.2

 

7.2

 

-0.1

 

8.

 

0.5

 

40

 

20

 

1

 

7.7

 

7.7

 

1

 

5.9

 

5.9

 

1

 

7

 

7

 

-0.6