Подручја рада
Претрага
Провера првог Кирхофовог закона-ВЕЖБА 6

2) шема:

image001.gif

5) резултат мерења:

 

Di = 50mA                                                                   Di = 50mA                  

άmax. = 100 pod.                                                         άmax. = 50 pod.                                  

Ki = 0,5mA/pod.                                                          Ki = 1mA/pod.

 

За струју I (укупну струју)                                         За струје I1, I2, I3 (струје у гранама)

бр. мерења

 

 

 

I

I1

I2

I3

ΔI

 

Ki

 

άi

 

I

 

Ki

 

άi

 

I

 

Ki

 

άi

 

I

 

Ki

 

άi

 

I

 

ΔI

mA/

pod.

 

pod.

 

mA

mA/

pod.

 

pod.

 

mA

mA/

pod.

 

pod.

 

mA

mA/

pod.

 

pod.

 

mA

 

mA

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.