Подручја рада
Претрага
Провера другог Кихофовог закона

1) задатакпровера II Киркофовог закона

 

2) шема:

3) опрема:

ÿ    три реостата "PRN 533"- 1000Ω

ÿ    исправљач "MA 4160"

ÿ    три милиамперметра "MI 7043"

ÿ    две декадне кутије "MA 2113"

 

4) опис мерне методеопрему везујемо према датој шеми. Волтметар мери укупан напон на крајевима отпорника. Волтметри V1, V2, V3 мере падове напона на отпорници-ма R1, R2, R3. Пошто су отпори везани редно струја је иста. Падови напона на отпорни-цима су U1, U2, U3. Према II Киркофовом закону збир свих ЕМС у колу једнак је нули:

 

U – R1I – R2I – R3I = 0

U – U1 – U2 – U3 = 0

 

-После мерења наћи ћемо апсолутну грешку по обрасцу:

 

ΔU = U – ( U1 + U2 + U3 )

5) резултат мерења:

 

Du = 25V                                      Du = 15V                                            Du = 1.5V

άmax. = 25 pod.                              άmax. = 50 pod.                                  άmax. = 50 pod.

Ku = 1V/pod.                                 Ku = 0.3 V/pod.                                Ku = 0.03 V/pod.

 

За напон U                                    За напоне U1,U3                              За напон U2

бр. мерења

 

 

 

U

U1

U2

U3

ΔU

 

Ku

 

άu

 

U

 

Ku

 

άu

 

U

 

Ku

 

άu

 

U

 

Ku

 

άu

 

U

 

ΔU

V/

pod.

 

pod.

 

V

V/

pod.

 

pod.

 

V

V/

pod.

 

pod.

 

V

V/

pod.

 

pod.

 

V

 

V

 

1.

 

1

 

10

 

10

 

0.3

 

15

 

4.5

 

0.03

 

71

 

0.51

 

0.3

 

15

 

4.5

 

-0.49

 

2.

 

1

 

10

 

10

 

0.3

 

21

 

6.3

 

0.03

 

8.8

 

0.246

 

0.3

 

10.2

 

3.06

 

-0.376

 

3.

 

1

 

10

 

10

 

0.3

 

19.8

 

5.94

 

0.03

 

4.3

 

0.129

 

0.3

 

11.8

 

3.54

 

-0.391

 

4.

 

1

 

10

 

10

 

0.3

 

17.8

 

5.34

 

0.03

 

3.1

 

0.093

 

0.3

 

13.9

 

4.17

 

-0.397

 

5.

 

1

 

15

 

15

 

0.3

 

27

 

8.1

 

0.03

 

4.5

 

0.135

 

0.3

 

20.5

 

6.15

 

-0.615

 

6.

 

1

 

15

 

15

 

0.3

 

25.3

 

7.59

 

0.03

 

3.2

 

0.096

 

0.3

 

22.6

 

6.78

 

-0.534