Подручја рада
Претрага
Оверавање амперметра и волтметра лаб. инструментом

1) задатак проверити погoнски волтметар инструментом

 

2) шема I :

image001_2.gif

3) опрема:

³    Исправљач MA 4160

³    Лабораторијски волтметар КТ = 0,5 ( “MI 7043 )

³    UNIMER 3 , КТ = 2,5

 

 

 

 

4) опис мерне методе – на излаз исправљача паралелно се вежу волтметри. Код оба инс-трумента прво ћемо одредити константе. У табелу поред осталог уносимо апсолутну грешку као разлику вредности почетних на погонском и лабораторијском волтметру (ΔX = Up – Ul) и процентуалну грешку (d = ΔX/Upmax.).

Upmax. – највећа вредност мереног напона на погонском волтметру

5) резултат мерења:

 

-погонски: Ku = 1V/pod.

-лабораторијски: Ku = 1V/pod.

бр.мерења

Up

Ul

ΔX = Up – Ul

d = (ΔX/Upmax.)100

 

Ku

 

άu

 

Up

 

Ku

 

άu

 

Ul

 

ΔX

 

d

 

V/pod.

 

pod.    

 

V

 

V/pod.

 

pod.

 

V

 

V

 

%

 

1.

 

1

 

5

 

5

 

1

 

5.3

 

5.3

 

-0.3

 

1.5 %

 

2.

 

1

 

10

 

10

 

1

 

10.2

 

10.2

 

-0.2

 

1 %

 

3.

 

1

 

15

 

15

 

1

 

15.3

 

15.3

 

-0.3

 

1.5 %

 

4.

 

1

 

20

 

20

 

1

 

20.2

 

20.2

 

-0.2

 

1 %