Подручја рада
Претрага
Оверавање амперметра и волтметра лаб. инструментом-ВЕЖБА 8

1) задатакпроверити погонски амперметар инструментом

 

2) шема II :

image002.gif

3) опрема:

³    Исправљач MA 4160

³    Лабораторијски милиамперметар КТ = 0,5 ( “MI 7043 )

³    UNIMER 3 , КТ = 2,5

³    реостат PRN 533

 

 

 

 

4) опис мерне методе – на излаз исправљача везујемо редно лабораторијски и погонски амперметар. Јачину струје у колу регулишемо реостатом. У овом случају у табелу по-ред осталог унисимо апсолутну грешку као разлику вредности прочитаних на оба амперметра (ΔX = Ip – Il) и процентуалну релативну грешку (d = ΔX/Ipmax.).

Ipmax. – највећа вредност мерене струје на погонском амперметру

5) резултат мерења:

 

-погонски: Ki = 1mA/pod.

-лабораторијски: Ki = 1mA/pod.

бр.мерења

Ip

Il

ΔX = Ip – Il

d = (ΔX/Ipmax.)100

 

Ki

 

άi

 

Ip

 

Ki

 

άi

 

Il

 

ΔX

 

d

 

mA/pod.

 

pod.    

 

mA

 

mA/pod.

 

pod.

 

mA

 

mA

 

%

 

1.

 

1

 

10

 

10

 

1

 

10.2

 

10.2

 

-0.02

 

0.05 %

 

2.

 

1

 

20

 

20

 

1

 

20.4

 

20.4

 

-0.04

 

0.1 %

 

3.

 

1

 

30

 

30

 

1

 

30.3

 

30.3

 

-0.03

 

0.075 %

 

4.

 

1

 

40

 

40

 

1

 

40.4

 

40.4

 

-0.04

 

0.1 %