Подручја рада
Претрага
Е-Лекције

1. Аутоматизација и роботика

2. Биологија

3. Географија

4. Грађанско васпитање I

5. Грађанско васпитање II

6. Електрична мерења

7. Електричне инсталације и осветљење за 2. разред-техничари

8. Електричне инсталације и осветљење за 3. разред-техничари

9. Електричне машине - III разред - ел.механичар за машине и опрему

10. Електричне машине - IV разред - електротехничар енергетике

11. Електронски појачавачи

12. Електротехнички материјали

13. ЗАВРШНИ ИСПИТИ

14. Индустријска географија у машинству - изборни предмет

15. Компјутерска графика

16. Конструисање

17. МАТУРСКИ ИСПИТИ

18. Машински материјали

19. Основе аутоматског управљања

20. Основе електротехнике 2 за 4 степен

21. Основе електротехнике за I разред III степена

22. Основи графичке технике I

23. Основи графичке технике II

24. Програмирање - II разред- електротехничар рачунара

25. Програмирање-DELPHI

26. ПPOJEKAT ЖИВЕТИ ЗАЈЕДНО -Интеркултуралне наставне јединице

27. Рачунари и програмирање - III разред - електротехничар електронике

28. Српски језика и књижевност-Уџбеници и приручници за ученике

29. ТЕСТОВИ ЗНАЊА

30. Техничко цртање са нацртном геометријом

31. Технологија

32. УГЛЕДНИ ЧАСОВИ

33. MАТЕМАТИКА