Подручја рада
Претрага
Основе електротехнике 2 за 4 степен

Лекције:
1. Комплексни бројеви - утврђивање


> отвори
2. Основни параметри наизменичних величина - утврђивање


> отвори
3. Представљање простопериодичних величина помоћу комплексних бројева - утврђивање


> отвори
4. Отпорник у колу простопериодичне струје - утврђивање


> отвори
5. Калем у колу простопериодичне струје - утврђивање


> отвори
6.Кондензатор у колу простопериодичне струје - утврђивање


> отвори
7 . Рачунски задаци из R ,L ,C - утврђивање


> отвори
8 . Редна веза отпорника и калема


> отвори
9 . Снага редне везе RL


> отвори
10 . Рачунски примери из редне везе RL - утврђивање


> отвори
11 . Редна веза отпорника и кондензатора


> отвори
12. Снага редне везе RC


> отвори
13. Рачунски примери из редне везе RC -утврђивање


> отвори
14. Редна веза R,L,C


> отвори
15. Снага редне везе R,L,C


> отвори
16. Рачунски примери редне везе R,L,C - утврђивање


> отвори
17. Рачунски примери редне везе R,L,C - утврђивање


> отвори
18 Снага и фактор снаге


> отвори
19. Рачунски задаци из фактора снаге - утврђивање


> отвори
20. Напонска резонанса - Томсонов образац


> отвори
21. Рачунски примери из напонске резонансе - утврђивање


> отвори
22.Рачунски примери из редне везе - утврђивање


> отвори
23.Паралелна веза импеданси


> отвори
24. Паралелна веза отпорника и калема


> отвори
25. Снага паралелне везе R и L везе


> отвори
26. Рачунски примери паралелне везе R и L - утврђивање


> отвори
27. Паралелна веза отпорника и кондензатора


> отвори
28. Снага паралелне везе R и C


> отвори
29. Рачунски задаци паралелне везе R и C - утврћивање


> отвори
30. Рачунски задаци паралелне везе RL и RC - утврђивање


> отвори
31. Паралелна веза отпорника,калема и кондензатора


> отвори
32. Снага у паралелном RLC колу


> отвори
33. Рачунски задаци паралелне везе RLC - утврђивање


> отвори
34. Рачунски задаци паралелне везе RLC - утврђивање


> отвори
35. Рачунски задаци паралелне везе RLC - утврђивање


> отвори
36. Паралелна веза елемената - утврђивање


> отвори
37. Паралелна веза елемената - утврђивање


> отвори
39. Поправка фалтора снаге - потпуна поправка


> отвори
39. Поправка фактора снаге - делимична поправка


> отвори
40. Поправка фактора снаге - утврђивање


> отвори