Подручја рада
Претрага
МАТУРСКИ ИСПИТИМАТУРСКИ ИСПИТ СЕ ПОЛАЖЕ НА КРАЈУ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕГ ШКОЛОВАЊА И САСТОЈИ СЕ ИЗ:

А.  ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕОСРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ( писмени задатак )

Б.  ПОСЕБАН ДЕО:         1. МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД

                                            2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТЛекције:
МОДЕЛИРАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА И КОНСТРУКЦИЈА
Машински техничар за компјутерско констрауисање - практичан рад, предметни наставник:Звонислав Поповић, ученик:Никола Пантић Masinski tehnicar za kompjutersko konstruisanje, Zvonislav Popovic,

> отвори
Техничар графичке дораде 2009/2010.
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2009/2010. Техничар графичке дораде 2009/2010.

> отвори
Eлектротехничар процесног управљања
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2009/2010. Eлектротехничар процесног управљања 2009/2010.

> отвори
Машински техничар за компјутерско конструисање 2012/2013.
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2012/2013.Машински техничар за компјутерско конструисање

> отвори
Техничар за компјутерско управљање 2012/2013.
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2012/2013. Техничар за компјутерско управљање

> отвори
Eлектротехничар рачунара 2011/2012.
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2011/2012. Eлектротехничар рачунара 2011/2012.

> отвори
Eлектротехничар електронике 2012/2013.
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2012/2013. Eлектротехничар електронике 2012/2013.

> отвори
Техничар за контролу у металургији 2011/2012.
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2011/2012. Техничар за контролу у металургији 2011/2012.

> отвори
Техничар штампе 2010/2011.
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2010/2011. Техничар штампе 2010/2011.

> отвори
Техничар за обликовање графичких производа .
Водич за полагање матурског испита 2015/2016. Техничар за обликовање графичких производа

> отвори
Техничар за обликовање графичких производа 2015/2016.
Задатци за матурски практичан рад-Техничар за обликовање графичких производа 2015/2016.

> отвори
Eлектротехничар телекомуникација 2015/2016.
Eлектротехничар телекомуникација 2015/2016. ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2015/2016. Eлектротехничар телекомуникација 2015/2016.

> отвори
Техничар за рециклажу
ПИТАЊА И ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ школска година 2015/2016. Техничар за рециклажу

> отвори
Техничар за рециклажу
Водич за полагање матурског испита 2014/2015.Техничар за рециклажу

> отвори
Машински техничар за компјутерско конструисање 2015/2016.
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2015/2016.

> отвори
Техничар за компјутерско управљање 2015/2016.
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2015/2016.

> отвори
Машински техничар Ванредни ученици 2015/2016.
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ Ванредни ученици школска година 2015/2016.

> отвори
Eлектротехничар рачунара 2015/2016.
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2015/2016.

> отвори
Eлектротехничар електронике 2013/2014.
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2013/2014.

> отвори
Eлектротехничар енергетике, Ванредни ученици 2013/2014.
ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ,Ванредни ученици школска година 2013/2014.

> отвори
Техничар мехатронике 2015/2016.
Техничар мехатронике 2015/2016. ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ школска година 2015/2016.

> отвори
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Сви образовни профили - писмени задатак

> отвори