Подручја рада
Машинство и обрада метала
Претрага

Машинство и обрада метала

Ова грана индустрије доживљава последњих година изузетан процват. Комбинујући традиционалне технике са савременим методама рада , пред машинске инжењере се постављају велики изазови и неслућене могућности.
Увођењем рачунара у пројектне бирое и производне хале , конструкторима је рад изузетно олакшан и доведен скоро на уметнички ниво.
Са развојем интернета отвара се још једна могућност и то не само за овај профил : сада је могуће радити за велике светске гиганте из различитих области , али више нема потребе за одласком у иностранство , већ се све то може остварити у нашој радној соби уз помоћ рачунара.

Подручје рада МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА постоји у школи од њеног оснивања.

У оквиру овог подручја рада је и огледни образовни профил - ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ.


Подручје рада