Подручја рада
Електротехника
Претрага

Електротехника

Техничка школа је у Фази II Програма реформе средњег стручног образовања који финансира Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију. Од школске 2007/2008. године ученици ће се школовати и за образовни профил електротехничар телекомуникација - оглед који припада сектору информационо-комуникационих технологија.


Подручје рада