Подручја рада
Електротехника
Претрага

Електротехника

Током четворогодишњег школовања ученици се упознају са најновијим технологијама у телекомуникацијама,дигиталним централама,мобилним мрежама итд. Оспособљавају се за учешће у пројектовању, монтирању, тестирању, отклањању грешака и одржавању теклекомуникационих система, уређаја и  опреме.


Подручје рада