Подручја рада
Графичарство
Претрага

Графичарство

Техничар припреме графичке производње ради на техничко - технолошкој припреми производње и прерачунавању трошкова за израду графичких производа. Последњих година се осећа велика потреба за овим профилом и то не само на подручју Златиборског округа

Школа је увела подручје рада ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО школске 2003/2004. године, када смо уписали једно одељење образовног профила ТЕХНИЧАР ПРИПРЕМЕ ГРАФИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ. Од школске 2005/2006. школујемо ученике и за образовни профил ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ.

Са увођењем овог подручја рада повећао се и број девојчица у школи.

Школске 2006/2007. године ученици похађају и образовни профил техничар графичке дораде, а прва генерација техничара припреме графичке производње је завршила школовање.

У овом подручју рада школујемо и ученике са посебним потребама (слухом оштећене ученике) за образовни профил књиговезац.


Подручје рада