Подручја рада
Претрага

Графичарство
Техничар за обликовање графичких производа- оглед

 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Хемија
   
Техничко цртање са нацртном геометријом
Основи графичке технике
Технологија графичког материјала
Предузетништво у графичкој индустрији
Историја уметности са теоријом форме
Писмо
Фотографија
Психологија
Уметност и визуелно опажање
Естетика
Обликовање графичких производа
Практична настава -оглед

Подручје рада