Подручја рада
Претрага

Електротехника
Eлектротехничар енергетике

Електротехничар енергетике је профил у оквиру кога се школују стручњаци потребни за рад у области производње и дистрибуције електричне енергије. Са дипломом овог профила могуће је наћи посао у термо и хидроелектранама, у електродистрибуцији, фабричким комплексима на одржавању трафостаница и у фирмама које се баве трговином опреме потребне за производњу и транспорт електричне енергије. Овај профил оспособљава кадрове за техничко-технолошку припрему и аналитику рада електроенергетских објеката, пројектовање и надзор над изградњом једноставних електроенергетских објеката, вођење смене у хидроелектрани, мањој термоелектрани или термоенергетском блоку, праћење рада и одржавање мрежнотонског система, планирање, пројектовање, анализу и одржавање мрежа,...  
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Владање
   
Економика и организација предузећа
Практична настава
Електрична мерења
Електричне машине
Основе аутоматског управљања
Примена рачунара у електротехници
Техничко цртање са нацртном геометријом
Електричне инсталације и осветљење
Електричне мреже
Мерења у електроенергетици
Основе машинства
Електрична постројења
Основе електротехнике
Пројектовање електричних инсталација и осветљења
Обновљиви извори енергије
Електроника у енергетици

Одељења

Подручје рада