Подручја рада
Претрага

Електротехника
Eлектромеханичар за машине и опрему

 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Руски језик
Физичко васпитање
Математика
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Енглески језик
Владање
   
Економика и организација предузећа
Практична настава
Електричне машине са технологијом израде
Електромоторни погон

Подручје рада