Подручја рада
Претрага
КонтактAдреса школе:

Трг Светог Саве 34

31000 Ужице

Матични број: 07156758

ПИБ: 101503670

Телефон /факс (централа): 

                                 +381 31 512 596

                                 +381 31 512 597

                                 +381 31 513 994

e - mail: tehnickaue@mts.rs   


Директор

Драган Туцаковић, дипломирани инжењер металургије 
Телефон: 031 513 492

 e/mail:   direktor@tehnickaue.edu.rs  

 

Помоћници директора

pomocnici.direktora@tehnickaue.edu.rs


Телефон: 031 512 596

Јелена Павловић, дипломирани психолог  

e - mail: jelena@tehnickaue.edu.rs 

Звонислав Поповић, дипломирани машински инжењер

e - mail: zvonko@tehnickaue.edu.rs 

@zvonislav  


Наставничка канцеларија: 

Телефон: 031 513 994

Секретаријат

 Секретар

Тел. 031 512 596

Небојша Марковић,

дипломирани правник

e - mail:

seкretar@tehnickaue.edu.rs 

 

 Административни радници


Марија Трифуновић

m.trifunovic@tehnickaue.edu.rs

Јела Симовић,

референт за ванредне ученике

j.simovic@tehnickaue.edu.rs          

Тел. 031 512 596, 512 597, 513 994

Психолошко – педагошка  служба

Тел. 031 512 596


e-mail: pps@tehnickaue.edu.rs  

Педагoзи

Ружица Страњаковић,

дипломирани педагог

e - mail:

ruska@tehnickaue.edu.rs

Андријана Долаш,

дипломирани педагог

e - mail:

ana@tehnickaue.edu.rs

 Психолози

Маријана Симовић Алексић,

дипломирани психолог 
e - mail:

marijana@tehnickaue.edu.rs

 
Рачуноводство

Тел. 031 512 597


Шеф рачуноводства

Милица Мурић,

дипломирани економиста

e - mail:

milica@tehnickaue.edu.rs

 

 Благајник

Ђулка Арсенијевић,

економиста


e - mail:

djulka@tehnickaue.edu.rs