Подручја рада
Претрага
Учесници пројекта

Пројекат "Е знање Ужице" настао је као заједничка идеја групе наставника запослених у школи у сарадњи са тимом експерата из Београда .

Циљ пројекта “Е-Знање Ужице” је да искористи могућности савремених Информационо Комуникационих технологија и Интернета као канала комуникације у циљу унапређења  метода и средстава наставе.

Конкреттно, коришћењем савремених ИЦТ технологија овај веб портал ће омогућити лако и брзо креирање и постављање образовних садржаја средњег стручног образовања наставницима Техничке школе у Ужицу.

Пројекат је изведен под покровитељством Министарства просвете и спорта Републикe Србијe а финансиран од стране Европске Уније као део иновативног  пројекта ВЕТ Србија који има за циљ стимулисање развоја средњег стручног образовања у Србији.

ДИРЕКТОР - КООРДИНАТОР ПРОЈЕКТА:

Маријана Симовић - Алексић, дипломирани психолог, психолог школе

ТЕХНИЧКИ КООРДИНАТОР:

Милорад Мурић, дипл.инг.електротехнике, професор електротехничке групе предмета

ПОМОЋНИК ТЕХНИЧКОГ КООРДИНАТОРА: 

Звонислав Поповић, дипл. машински инжењер, професор машинске групе предмета

НАСТАВНИЦИ ШКОЛЕ: 

Перса Андрић, дипл. машински инжењер , професор машинске групе предмета

Татјана Старчевић, дипл .инг.електронике, професор електротехничке групе предмета

Соња Шопаловић, дипл. машински инжењер , професор машинске групе предмета

Јасна Станишић, дипл .инг.електротехнике, професор електротехничке групе предмета

Сања Селаковић, професор српског језика и књижевности

Јелена Павловић, дипломирани психолог, помоћник директора

Ружица Друловић, дипломирани педагог, педагог школе

Миленка Вучинић, дипл .инг.електротехнике, професор електротехничке групе предмета

Лука Ненадић, дипл. машински инжењер , професор машинске групе предмета

Бранко Лукић, дипл. машински инжењер , организатор практичне наставе

ЛОКАЛНИ ЕКСПЕРТИ: 

Миодраг Костић, „Веза“ О.Д., директор

Дејан Николић 

Милоје Секулић

Душан Станковић, „ВЕЗА“ О.Д, програмер

Тијана Секулић, „ВЕЗА“ О.Д., арт директор

Проф. др Милан Кукрика, проф. Београдског универзитета; "ВЕЗА" О.Д., директор сектора образовања

САРАДНИЦИ НА ПРОЈЕКТУ: 

Драган Туцаковић, дипл.инг. металургије, директор школе

Ранко Грбић, дипл .инг.електротехнике, професор електротехничке групе предмета

Ана Ђајић, инг. графичке технологија, професор графичке групе предмета

Жељко Антонијевић, дипл. машински инжењер , професор машинске групе предмета

Душан Станковић, наставник практичне наставе

Милан Обрадовић, наставник практичне наставе

Зоран Ковачевић, дипл. машински инжењер , професор машинске групе предмета

Душан Милић, дипл. машински инжењер , професор машинске групе предмета

Весна Обрадовић, дипломирани економиста, наставник економске групе предмета

Смиља Бошњаковић, дипломирани правник, секретар школе

Ђулка Даниловић, благајник