Подручја рада
Претрага
Подршка пројекту

Циљ пројекта “Е-Знање Ужице” је да искористи могућности савремених Информационо Комуникационих технологија и Интернета као канала комуникације у циљу унапређења  метода и средстава наставе.

Конкреттно, коришћењем савремених ИЦТ технологија овај веб портал ће омогућити лако и брзо креирање и постављање образовних садржаја средњег стручног образовања наставницима Техничке школе у Ужицу.

Пројекат је изведен под покровитељством Министарства просвете и спорта Републикe Србијe а финансиран од стране Европске Уније као део иновативног  пројекта ВЕТ Србија који има за циљ стимулисање развоја средњег стручног образовања у Србији.