Сарадња са привредом
Подручја рада
Претрага
Сарадња са привредом

Сарадња са привредом огледа се кроз следеће активности:

  • У оквиру реализације практичне наставе и блок наставе из појединих стручних предмета, школа сарађује са великим бројем предузећа из Ужица и околине;
  • Испитујући кадовске потребе привреде, школа сваке године уписује различите образовне профиле и прилагођава своју уписну политику потребама тржишта;
  •  Школа омогућава привредним организацијама да своје запослене преквалификуку и доквалификују нудећи им организован систем наставе, односно припремну и консултативну наставу прилагођену радним обавезама полазника.

С А Р А Ђ У Ј Е М О    С А     С Л Е Д Е Ћ И М     П Р Е Д У З Е Ћ И М А:

ВАЉАОНИЦА АЛУМИНИЈУМA
http://www.seval.co.rs
e-mail : office@seval.co.rs  централа: 031 533-011, 532-255
31205 СЕВОЈНО

У сарадњи са овим предузећем школа образује следеће профиле: ваљаоничар; ливац, машинбравар, електромеханичар. Постоји могућност сарадње у погледу доквалификације и преквалификације радника у металуршкој струци.

СИНТЕР
tel/fax : 031 562 966, 563 462
Милоша Обреновића 2
31000 УЖИЦЕ

Школа образује следеће профиле у сарадњи са предузећем: машинбравар,оператер машинске обраде Постоје могућности сарадње у доквалификацији и преквалификацији образовних профила машинске и металуршке струке( образовни профил ливац)

НАМЕНСКА ПРОИЗВОДЊА
tel/fax : 031 511 588, 563 478
Милоша Обреновића 2, 31000 УЖИЦЕ

Школа обарзује следеће профиле у сарадњи са предузећем: машинбравар,електромеханичар за машине и опрему,електромонтер мрежа и постројења,оператер машинске обраде. Постоји могућност сарадње у доквалификацији и преквалификацији машинске струке. Сарадња у обуци кадрова за рад на ЦНЦ машинама

ЕМО-АБЦ производ ПРВИ ПАРТИЗАН
tel/fax : 031 563 100, 563 479
Милоша Обреновића 2, 31000 УЖИЦЕ

Школа образује следеће профиле у сарадњи са предузећем: електромеханичар за машине и опрему, прецизни механичар. Постоји могућност сарадње са предузећем у смислу школовања кадрова у машинској струци као што су : заваривач, бравар

ДОО " 24.СЕПТЕМБАР-ЕЛЕКТРОРЕМОНТ
tel/fax : 031 563 834, 563 837
Милоша Обреновића бб, 31000 УЖИЦЕ

Школа образује следеће профиле у сарадњи са предузећем:електромеханићер за машине и опрему, електромонтер мрежа и постројења Постоји могућност школовдоквалификације и преквалификације образовних профила у електро струци

АУТО-МОТО ДРУШТВО
Tel : 031 520 578, 520 344
Николе Пашића 4, 31000 УЖИЦЕ

Школа образује следећи профил у сарадњи са предузећем: аутомеханичар

АД ПУТЕВИ
Tel : 031 512 655 , 512 822
Николе Пашића 38, 31000 УЖИЦЕ

Школа обарзјуе следеће образовне профиле у сарадњи са предузећем:аутомеханичар, аутоелектричар. Постоји могућност образовања профила у машинској струци за потребе предузећа.

АУТОСЕРВИС " АДА "

Школа образује профил -аутоелектричар - у сарадњи са сервисом

АУТОСЕРВИС " ВЕСНИЋ "

Школа образује профил- аутомеханичар- у сарадњи са сервисом

АУТОСЕРВИС " ЦАРИНА "

Школа образује следећи профил -аутомеханичар- у сарадњи са сервисом.

СЗР "ШУЉАГА"

Школа образује следећи профил -аутомеханичар- у сарадњи са радњом

СЗР "БОСИЋ"

Школа образује следеће образовне профиле у сарадњи са занатскомрадњом: електромеханичар за машине и опрему и електромонтер мрежа и постројења.

ПП "СРЕТЕН ГУДУРИЋ"

Школа образује следећи профил -аутоелектричар- у сарадњи са предузећем

СЗР "ФИАТ"

Школа образује следећи профил -аутомеханичар- у сарадњи са радњом

СЗР "АНТИКА"

Школа образује следећи профил -аутомеханичар- у сарадњи са радњом

СЗР "ЕФИ"

Школа образује следећи профил -аутомеханичар- у сарадњи са радњом

СЗР " ЉУПЧЕ "
Tel : 031 521 318

Школа образује следећи профил -аутоелектричар- у сарадњи са радњом.

ВАЉАОНИЦА БАКРА
www.coppersev.com
e-mail : office@coppersev.com
централа: 031 533-011, 532-255
31205 СЕВОЈНO

Школа образује следеће профиле у сарадњи са предузећем: ваљаоничар, ливац, извлачилац, машинбравар, механичар грејне ирасхладне технике, електромеханичар за машине и опрему, електромонтер мрежа и постројења Постоји могућност школовдоквалификације и преквалификације образовних профила у металуршкој и машинској струци.

РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА
www.rpk-uzice.co.rs
e-mail: office@rpk-uzice.co.rs
тел/факс : 031 513 586, 513 483, 514 184
Димитрија Туцовића 52, 31000 УЖИЦЕ

Школа сарађује са комором с циљем да се школи презентују новине везане у сарадњи привреде и образовања.

ЈКП ТОПЛОТА
tel/fax : 031 513 106, 512 946
Трг партизана 26, 31000 УЖИЦЕ

Школа образује следећи профил -механичар за грејну и расхладну технику- у сарадњи са предузећем Постоји могућност сарадње у образовању профила механичар гасо и пнеумо енергетских постројења, као и других профила у машинској струци.

СП " РАКЕТА "- АУТОКУЋА СЕВОЈНО
tel/fax : 031 516 646, 513 047
31250 Севојно

Школа образује следеће профиле у сарадњи са предузећем: аутомеханичар, аутоелектричар.

СП " РАКЕТА "- АУТОРЕМОНТ
tel/fax : 031 561 501, 561 513, 561 503
Милоша Обреновића 31, 31000 УЖИЦЕ

Школа образује следеће профиле у сарадњи са предузећем: аутомеханичар, аутоелектричар, Постоји могућност школовања образовних профила из машинске струке за потребе предузећа и то: бравар,аутолимар,

МП "ЈЕДИНСТВО "-МЕТАЛОГРАДЊА
www.j-metalogradnja.co.rs                e-mail : office@j-metalogradnja.co.rs
Tel/fax : 031 532 585 , 533 689
31250 Севојно

Школа образује профил -помоћни обрађивач лима у сарадњи са предузећем. Постоји могућност образовања профила машинске струке:бравар, грађевински лимар,..

СЗР "ПРЕСТИЖ"

Школа образује следећи профил -аутоелектричар- у сарадњи са радњом.

СЗР " БАКА "
Tel : 031 512 237
Велики парк 5, 31000 УЖИЦЕ

Школа образује следећи профил -аутоелектричар- у сарадњи са радњом.

БИРО СЕРВИС
e-mail :
biroservis@ptt.rs                     tel/fax: 031 511 333 , 511 470 , 511 029, 511 469
Велики парк бб , 31000 УЖИЦЕ

Школа образује профил -прецизни механичар -у сарадњи сапредузећем. Постоји могућност сарадње у образовању профила електротехничар за рачунаре.

СЗР " ЕЛУР "
tel/fax : 031 510 033, 510 433
А.Чарнојевића 45 , 31000 УЖИЦЕ

Школа образује профил -електромеханичар за машине и опрему у сарадњи са радњом

АУТОСЕРВИС " ЋАМА "

Школа образује профил- аутолимар -у сарадњи са радњом.

АУТОСЕРВИС " ВЕСНИЋ "

Школа образује профил-аутомеханичар-у сарадњи са сервисом.

ПП " ТЕХНИКОМ - ПЛУС " Ужице

Школа образује профил-механичар грејне и расхладне технике -у сарадњи са предузећем. Постоји могућност образовања профила механичар за гасо и пнеумо енергетска постројања.

ПП " ЕЛЕКТРОТЕРМИЈА "

тел : 031/572 114; 570 005 Бела Земља 31311 Ужице

Школа образује профил електромонтер мрежа и постројења у сарадњи са предузеже.

Привредно друштво "Дринско-лимске хидроелектране"

Телефони: 031 863 488 Бајина Башта

                031 863 866 Перућац

фаx:         031 864 354 Бајина Башта

                031 862 752 Перућац

Адреса: Трг Душана Јерковића 1

31 250 Бајина Башта

Школа сарађује са хидроелектраном везано за извођење показних вежби и огледа за предмете електро струке и образовни профил електротехничар енергетике