Наставници општеобразовних предмета
Подручја рада
Претрага
Наставници општеобразовних предмета

 

Стручно веће

Име и презиме наставника

 

Стручно веће наставника српског језика и књижевности

Сања Селаковић

 

Сандра Јокић

 

Данка Гогић

 

Марија Вељковић

 

Гордана Недић

 

Тања Зечевић

 

Стручно веће наставника страних језика

Мирјана Скоковић

 

Јулка Аранђеловић

 

Ивана Матијевић

 

Данка Ковачевић

 

Стручно веће наставника друштвених наука и уметности

Миле Остојић

 

Дејан Петровић

 

Емилија Андрић

 

Љиљана Станић

 

Владимир Павловић

 

Весна Обрадовић

 

Маријана Симовић Алексић

 

Андријана Долаш

 

Мирјана Драшковић

 

Немања Ђурић

 

Марија Жунић

 

Блог

Оливера Мисаиловић

 


 

 

 

 

Стручно веће наставника физичког васпитања

Александар Продановић

 

Мирко Аћимовић

 

Небојша Зарић

 

Ана Браловић

 

Стручно веће наставника математике и информатике

Милена Каљевић

 

Наташа Јешић

 

Слободан Живанић

 

Бранкица Антонијевић

 

Наташа Гавриловић

 

Мира Марјановић

 

Ђорђе Марковић

 

 

Стручно веће наставника природних наука

Гордана Остојић

 

Марина Јешић

 

Гордана Ћитић

 

Јасминка Менђан Павловић

 

Јелена Ристовић

 

Станојка Јовановић

 

Оливера Мисаиловић