Подручја рада
Претрага
Аутоматизација и роботика

Лекције:
УПОЗНАВЊЕ СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАДА


> отвори
Развој аутоматизације и роботике


> отвори
ФЛЕКСИБИЛНА АУТОМАТИЗАЦИЈА


> отвори
Флексибилне производне ћелије


> отвори
Флексибилне производне линије


> отвори
Хардверски и софтверски елементи флексибилне аутоматизације<


> отвори
ФЛЕКСИБИЛНА АУТОМАТИЗАЦИЈА


> отвори
Роботи у флексибилној аутоматизацији


> отвори
Роботи у флексибилној аутоматизацији


> отвори
Транспортни системи у флексибилној аутоматизацији


> отвори
Контрола производа.Аутоматизација складиштења


> отвори
Контрола производа


> отвори
CAD/CAM системи


> отвори
CAD/CAM системи


> отвори
Хијерархија управљања


> отвори
Хијерархија управљања


> отвори
Елементи теорије механизма


> отвори
Kинематички ланци


> отвори
Елементи теорије механизма


> отвори
Функционално кретање


> отвори
Електромотори једносмерне струје


> отвори
СИНХРОНИ И АСИНХРОНИ МОТОРИ


> отвори
ЕЛЕКТРОМОТОРИ


> отвори
КОРАЧНИ МОТОРИ


> отвори
КОРАЧНИ МОТОРИ


> отвори
ХИДРАУЛИЧНИ ПОГОН


> отвори
ПНЕУМАТСКИ ПОГОН


> отвори
ХИДРАУЛИЧНИ ПОГОН


> отвори
Начини постављања електромотора


> отвори
Елементи система за пренос снаге


> отвори
Елементи система за пренос снаге


> отвори
РЕДУКТОРИ


> отвори
ХИДРАУЛИЧКЕ КОМПОНЕНТЕ. СТАТИЧКО УРАВНОТЕЖЕЊЕ РОБОТА


> отвори
РЕДУКTОРИ


> отвори
Сензори положаја и брзине


> отвори
Енкодери


> отвори
Енкодери


> отвори
Сензори брзине


> отвори
сензори бризине и додира


> отвори
Сензори силе са графитном гумом


> отвори
МЕРЕЊЕ СИЛЕ МЕРНИМ ТРАКАМА


> отвори
Сензори силе


> отвори
Сензори близине и растојања


> отвори
Сензори


> отвори
ВИЗУЕЛНИ СИСТЕМИ


> отвори
ОСВЕТЉЕЊЕ СЛИКЕ


> отвори
Oбрада и анализа слике


> отвори
ВИЗУЕЛНИ СИСТЕМИ


> отвори
УПРАВЉАЊЕ МЕХАНИЧКИМ СИСТЕМОМ


> отвори
Управљање помоћу програмабилног аутомата


> отвори
Управљање механичким системом


> отвори
Управљање помоћу сервосистема


> отвори
СЕРВОМОТОРИ ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ


> отвори
СЕРВОМОТОРИ


> отвори
ХИДРАУЛУЧКИ СЕРВО ПОГОН . A/D И D/A КОНВЕРЗИЈА


> отвори
ХИДРАУЛУЧКИ СЕРВО ПОГОН . A/D И D/A КОНВЕРЗИЈА


> отвори
СПЕЦИФИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЈЕ АЛАТНИХ МАШИНА


> отвори
Функционална структура робота


> отвори
СПЕЦИФИЧНОСТИ УПРАВЉАЊА


> отвори
ПРИМЕНА РОБОТА


> отвори
НЕКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ УПРАВЉАЊА РОБОТОМ


> отвори
НЕКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ УПРАВЉАЊА РОБОТОМ


> отвори
ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМИРАЊА РОБОТА


> отвори
ПРОГРАМИРАЊЕ РОБОТА


> отвори