Подручја рада
Претрага
Грађанско васпитање IГрађанско васпитање I намењено је ученицима првог разреда средње школе и има статус изборног предмета.Лекције:
1. Радионица
Увод

> отвори
2.Радионица
Лични идентитет

> отвори
3. Радионица
Откривање и уважавање разлика

> отвори
4. Радионица
Групна припадност

> отвори
5. Радионица
Стереотипи и предрасуде

> отвори
6. Радионица
Толеранција и дискриминација

> отвори
7. Радионица
Самопоуздано реаговање

> отвори
8. Радионица
Гласине

> отвори
9. Радионица
Неслушање

> отвори
10. Радионица
Активно слушање

> отвори
11. Радионица
Неоптужујуће поруке

> отвори
12. Радионица
Изражавање мишљења

> отвори
13. и 14. Радионица
Дијалог и дебата

> отвори
15. Радионица
Сарадња

> отвори
17. Радионица
Групно одлучивање

> отвори
18. Радионица
Радити заједно

> отвори
19. Радионица
Лествица партиципације

> отвори
20. Радионица
Динамика и исходи сукоба

> отвори
21.и 22. Радионица
Стилови поступања у конфликтима

> отвори
23. Радионица
Сагледавање проблема из различитих углова

> отвори
24. Радионица
Налажење решења

> отвори
25. Радионица
Постизање договора

> отвори
26. Радионица
Извини

> отвори
27. Радионица
Посредовање

> отвори
28.Радионица
Насиље у нашој околини

> отвори
29. Радионица
Вршњачко насиље 1

> отвори
30. Радионица
Вршњачко насиље 2

> отвори
31. Радионица
Насиље у школи

> отвори
32.и 33.Радионица
Постизање мира 1 и 2

> отвори
34. Радионица
Завршни час: Шта носим са собом

> отвори
35. Радионица
Анализа и евалуација

> отвори