Подручја рада
Претрага
Електротехнички материјали

Лекције:
Значај електротехничких материјала


> отвори
Eлементарне честице. Атом, молекул


> отвори
Хемијске везе


> отвори
Агрегатна стања материје. Кристали


> отвори
Чврсти материјали некристалне структуре


> отвори
Структура материје, врста материјала-утв.


> отвори
Подела материјала према понашању у електричном пољу


> отвори
Подела материјала према понашању у магнетном пољу


> отвори
Проводници, опште карактеристике


> отвори
Метали велике проводности


> отвори
Алуминијум
проводници

> отвори
Проводници-утврђ.


> отвори
Отпорни материјали


> отвори
Специјални проводни материјали


> отвори
Оптички проводници, оптичка влакна


> отвори
Утврђ. специјални проводни материјали


> отвори
Опште карактеристике суперпроводника


> отвори
Суперпроводнички материјали и њихова примена


> отвори
Суперпроводници-утврћ.


> отвори
Сопствени полупроводници


> отвори
Примесни полупроводници


> отвори
Полупроводници-утврђивање


> отвори
Особине полупроводника


> отвори
Могућност примене полупроводника


> отвори
Примена и особине полупроводника-утврђивање


> отвори
Опште карактеристике и подела диелектрика


> отвори
Изолациони материјали за проводнике и каблове


> отвори
Кондезаторски материјали


> отвори
Диелектрични материјали-утврђивање


> отвори
Специјални диелектрични материјали


> отвори
Употреба диелектрика у интегрисаним колима


> отвори
Специјални диелектрици-утврђивање


> отвори
Опште карактеристике магнетних материјала


> отвори
Магнетно меки материјали


> отвори
Магнетно тврди материјали


> отвори
Магнетни материјали-утврђивање


> отвори
Систематизација градива


> отвори