Подручја рада
Претрага
Грађанско васпитање II

Лекције:
1. Радионица
Увод

> отвори
2. Радионица
Потребе и права

> отвори
3. Радионица
Права и правила у учионици I

> отвори
4. Радионица
Права и закони

> отвори
5. Радионица
Међународни документи о заштити права

> отвори
6. Радионица
Права и вредности

> отвори
7. Радионица
Врсте права

> отвори
8. Радионица
Односи међу правима

> отвори
9. Радионица
Сукоб права

> отвори
10. Радионица
Дечја и људска права

> отвори
11. Радионица
Познавање Конвенције и заступљеност у штампи

> отвори
12. и 13. Радионица
Одговорности одраслих I и II

> отвори
14. Радионица
Одговорности деце и младих

> отвори
15. Радионица
Права и правила у учионици II

> отвори
16. Радионица
Кршење права детета

> отвори
17. Радионица
Заштита права детета

> отвори
18. Радионица
Сагледавање промена

> отвори
19. Радионица
Партиципација у школи I и II

> отвори
20. Радионица
Избор проблема I

> отвори