Подручја рада
Претрага
Индустријска географија у машинству - изборни предмет

Лекције:
1.-2. Природни и друштвени фактори развоја индустрије


> отвори
3.ПРОЦЕС ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И ПРОБЛЕМ ЛОКАЦИЈЕ ВЕЛИКИХ ПРЕДУЗЕЋА


> отвори
4.ФАКТОРИ ЛОКАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈЕ-вежба


> отвори
5.ЕНЕРГЕТСКИ ИЗВОРИ И ЊИХОВ ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ


> отвори
6.ХИДРОЕНЕРГЕТИКА И ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА


> отвори
7.ХИДРОЕНЕРГЕТИКА И ТЕРМОЕНЕРГЕТИКА-вежба


> отвори
8.ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ У СВЕТУ


> отвори
9.ЕНЕРГЕТИКА-тест


> отвори
10.РУДАРСТВО-врсте и размештај најважнијих руда


> отвори
11.ЦРНА И ОБОЈЕНА МЕТАЛУРГИЈА-развој и размештај


> отвори
12.РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА У НАШОЈ ЗЕМЉИ


> отвори
13 РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА-тест


> отвори
14 ФАКТОРИ РАЗВОЈА И РАЗМЕШТАЈА МЕТАЛНЕ И МАШИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ


> отвори
15.РАЗВОЈ И РАЗМЕШТАЈ МЕТАЛНЕ И МАШИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ-вежба


> отвори
16 ГРАНЕ МАШИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ


> отвори
17.НАЈВЕЋЕ КОМПАНИЈЕ МАШИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У СВЕТУ


> отвори
18.МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА-вежба


> отвори
19.САВРЕМЕНЕ ПРОМЕНЕ У МЕТАЛНОЈ И МАШИНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ


> отвори
20.МАШИНСКА И МЕТАЛНА ИНДУСТРИЈА-вежба


> отвори
21.МЕТАЛНА И МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА-тест


> отвори
23.ГЕОГРАФСКИ РАЗМЕШТАЈ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ


> отвори
22.ФАКТОРИ РАЗВОЈА И РАЗМЕШТАЈА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У СВЕТУ


> отвори
24.РАЗВОЈ И РАЗМЕШТАЈ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ-вежба


> отвори
25.НАЈВЕЋЕ КОМПАНИЈЕ ЕЛЕКТРО-ИНДУСТРИЈЕ


> отвори
26.НАЈВЕЋЕ КОМПАНИЈЕ ЕЛЕКТРО-ИНДУСТРИЈЕ-вежба


> отвори
27.РАЗВОЈ, ЗНАЧАЈ И ФАКТОРИ РАЗМЕШТАЈА ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ


> отвори
28.СИРОВИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ


> отвори
29.НАЈВЕЋЕ КОМПАНИЈЕ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ


> отвори
30.ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА-вежба


> отвори