Подручја рада
Претрага
Српски језика и књижевност-Уџбеници и приручници за ученикеТехничка школа, Ужице

Стручно веће српског језика и књижевности

Први разред

Уџбеници и приручници за ученике

1.      Читанка са књижевнотеоријским појмовима за први разред средње школе, Љиљана Николић - Босиљка Милић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.

2.      Живојин Станојчић - Љубомир Поповић: Граматика српског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.

3.      Лектира за ученике средњих школа I, Љ. Николић - Б. Милић, Ваша књига, Београд, 2007.

4.       Правопис српскога језика, издање Матице српске, Нови Сад, 2010.

5.      Језик и језичка култура, Уџбеник граматике за I разред средње школе, Љ. Николић - Ж. Станојчић - Д. Кликовац, Српска школска књига, Београд, 2007.

6.      Језик и култура изражавања, Практикум са решењма за I разред ученика гимназија и средњих стручних школа, Љ. Николић - Б. Павловић, Ваша књига, Београд, 2007.

 

Лектира

1.      1.Софокле: Антигона

2.      В. Шекспир: Ромео и Јулија

3.      3.Молијер: Тврдицa

4.      Данило Киш: Рани јади

 

Литература за наставнике

Поред горе наведених уџбеника за ученике, наставницима су препоручене следеће књиге и часописи:

1. Живојин Станојчић - Љубомир Поповић: Граматика српског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.

2. Иво Тартаља: Теорија књижевности, Завод за уџбенике , Београд, 1997.

3. Ранко Бугарски: Увод у општу лингвистику, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.

4. Милија Николић; Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике и натавна средства, Београд, 1999.

5. Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2010.

6. Књижевност и језик; издавач: Друштво за српски језик и књжевност РС, Београд

7. Речник српскога језика, Матица српка, Нови Сад, 2007.

8. Речник језичких недоумица, Иван Клајн, Чигоја штампа. 2007.

 

- 3 часа недељно у одељењима трећег и четвртог степена, четири писмена задатка

 

Други разред 

Уџбеници и приручници за ученике

1.      Читанка са књижевнотеоријским појмовима за други разред средње школе, Љиљана Николић - Босиљка Милић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.

2.      Живојин Станојчић - Љубомир Поповић: Граматика српског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.

3.      Лектира за ученике средњих школа II, Љ. Николић - Б. Милић, Ваша књига, Београд, 2007.

4.      Правопис српскога језика, издање Матице српске, Нови Сад, 2010.

5.      Језик и језичка култура, Уџбеник граматике за II разред средње школе, Љ. Николић - Ж. Станојчић - Д. Кликовац, Српска школска књига, Београд, 2007.

6.      Језик и култура изражавања, Практикум са решењма за II разред ученика гимназија и средњих стручних школа, Љ. Николић - Б. Павловић, Ваша књига, Београд, 2007. 

Лектира

1.      Јован Стерија Поповић: Тврдица

2.      Петар Петровић Његош: Горски вијенац

3.      Оноре де Балзак: Чича Горио

4.      Н. В. Гогољ: Ревизор

5.      Л. Толстој: Ана Карењина

6.      Јаков Игњатовић: Вечити младожења

7.      Стеван Сремац: Зона Замфирова

8.      Бранислав Нушић: Народни посланик

9.      Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве

10.  Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове

 

Литература за наставнике

Поред горе наведених уџбеника за ученике, наставницима су препоручене следеће књиге и часописи:

1.      Иво Тартаља: Теорија књижевности, Завод за уџбенике , Београд, 1997.

2.      Ранко Бугарски: Увод у општу лингвистику, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.

3.      Милија Николић; Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике и натавна средства, Београд, 1999.

4.      Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2010.

5.      Књижевност и језик; издавач: Друштво за српски језик и књжевност РС, Београд

6.      Речник српскога језика, Матица српка, Нови Сад, 2007.

7.      Речник језичких недоумица, Иван Клајн, Чигоја штампа. 2007.

8.      Распоред наставног градива из српског језика и књижевности за гимназије и стручне сколе, наставни модели; приручник за наставнике, мр Љиљана Николић, Ваша књига, Београд, 2007.

 

- 3 часа недељно у одељењима четвртог степена - четири писмена задатка и два часа недељно у одељењима трећег степена и два писмена задатка.

 

Трећи разред

Уџбеници и приручници за ученике

1.      Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред средње школе, Љиљана Николић - Босиљка Милић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.

2.      Лектира за ученике средњих школа III, Љ. Николић - Б. Милић, Ваша књига, Београд, 2007.

3.      Правопис српскога језика, издање Матице српске, Нови Сад, 2010.

4.      Језик и језичка култура, Уџбеник граматике за III разред средње школе, Љ. Николић - Ж. Станојчић - Д. Кликовац, Српска школска књига, Београд, 2007.

5.      Језик и култура изражавања, Практикум са решењма за III разред ученика гимназија и средњих стручних школа, Љ. Николић - Б. Павловић, Ваша књига, Београд, 2007.

Лектира

1.      А. П. Чехов: Ујка Вања

2.      Иво Андрић: На Дрини ћуприја

3.      Б. Станковић: Коштана

4.      Б. Станковић: Нечиста крв

5.      М. Шолохов: Тихи Дон ,одломак

6.      Е. Хемингвеј: Старац и море

7.      М. Црњански: Сеобе 1

 

Литература за наставнике

Поред горе наведених уџбеника за ученике наставницима су препоручене следеће књиге и часописи:

1.      Живојин Станојчић - Љубомир Поповић: Граматика српског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.

2.      Иво Тартаља: Теорија књижевности, Завод за уџбенике , Београд, 1997.

3.      Ранко Бугарски: Увод у општу лингвистику, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.

4.      Милија Николић; Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.

5.      Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2010.

6.      Књижевност и језик; издавач: Друштво за српски језик и књжевност РС, Београд

7.      Речник српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2007.

8.      Речник језичких недоумица, Иван Клајн, Чигоја штампа. 2007.

9.      Распоред наставног градива из српског језика и књижевности за гимназије и стручне сколе, наставни модели; приручник за наставнике, мр Љиљана Николић, Ваша књига, Београд, 2007.

10.  Драгиша Живковић: Теорија књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.

 

- 3 часа недељно у одељењима четвртог степена - четири писмена задатка и два часа недељно у одељењима трећег степена и два писмена задатка.

 

Четврти разред

Уџбеници и приручници за ученике

1.      Читанка са књижевнотеоријским појмовима за четврти разред средње школе, Љиљана Николић - Босиљка Милић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.

2.      Лектира за ученике средњих школа IV, Љ. Николић - Б. Милић, Ваша књига, Београд, 2007.

3.      Правопис српскога језика, издање Матице српске, Нови Сад, 2010.

4.      Језик и језичка култура, Уџбеник граматике за IV разред средње школе, Љ. Николић - Ж. Станојчић - Д. Кликовац, Српска школска књига, Београд, 2007.

5.      Језик и култура изражавања, Практикум са решењма за IV разред ученика гимназија и средњих стручних школа, Љ. Николић - Б. Павловић, Ваша књига, Београд, 2007.

Лектира

1.      А. Ками: Странац

2.      С. Бекет: Чекајући Годоа

3.      М. Павић: Хазарски речник

4.      Ф. М. Достојевски: Злочин и казна

5.      Иво Андрић: Проклета авлија

6.      М. Селимовић: Дервиш и смрт

7.      Д. Ћосић: Корени, Време смрти

8.      В. Шекспир: Хамлет

9.      Д. Киш: Енциклопедија мртвих

10.  Душан Ковачевић: Балкански шпијун

11.  Избор из савремене српске књижевности

 

Литература за наставнике

Поред горе наведених уџбеника за ученике наставницима су препоручене следеће књиге и часописи:

1.      Живојин Станојчић - Љубомир Поповић: Граматика српског језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2001.

2.      Иво Тартаља: Теорија књижевности, Завод за уџбенике , Београд, 1997.

3.      Ранко Бугарски: Увод у општу лингвистику, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995.

4.      Милија Николић; Методика наставе српског језика и књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.

5.      Правопис српскога језика, Матица српска, Нови Сад, 2010.

6.      Књижевност и језик; издавач: Друштво за српски језик и књжевност РС, Београд

7.      Речник српскога језика, Матица српка, Нови Сад, 2007.

8.      Речник језичких недоумица, Иван Клајн, Чигоја штампа. 2007.

9.      Распоред наставног градива из српског језика и књижевности за гимназије и стручне сколе, наставни модели; приручник за наставнике, мр Љиљана Николић, Ваша књига, Београд, 2007.

10.  Драгиша Живковић: Теорија књижевности, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.

 

- 3 часа недељно у одељењима четвртог степена - четири писмена задатка

 

Матурски испит из српског језика и књижевности састоји се из писменог дела. Ученици добијају четири теме - две из градива и две слободне и пишу једну од њих. Израда рада траје четири школска часа.Теме из градива се односе на градиво пређено у току четворогодишњег учења српског језика и књижевности.

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ЗА  ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

 

Први разред

1.      Сунце се девојком жени, лирска народна песма

2.      Бановић Стахиња, епска народна песма

3.      Лаза Лазаревић, Први пут с оцем на јутрење

4.      Софокле, Антигона

5.      Еп о Гилгамесу, одломак из Читанке

6.      Хомер, Илијада, одломак из Читанке

7.      Јефимија, Похвала кнезу Лазару

8.      Деспот Стефан Лазаревић, Слово љубве

9.      Кнежева вечера, народна песма

10.  Марко пије уз рамазан вино, народна песма

11.  Диоба Јакшића, народна песме

12.  Ропство Јанковић Стојана, народна песма

13.  Бој  на Мишару, народна песма

14.  В. Шекспир, Ромео и Јулија

15.  Молијер: Тврдица

16.  Ф. Петрарка: Канцонијер

17.  Данте Алигијери: Пакао (одломак)

 

  Други разред

1.      Просветитељство - Доситеј Обрадовић, Писмо Харалампију

2.      Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак)

3.      Јован Стерија Поповић: Тврдица

4.      Романтизам у европској и српској књижевности

5.      Џорџ Гордон Бајрон: Путовање Чајлда Харолда (трећи степен)

6.      А. С. Пушкин: Евгеније Оњегин (одломак)

7.      Хајнрих Хајне: Лорелај

8.      Вук Ст. Караџић - живот и рад

9.      Петар Петровић Његош: Горски вијенац

10.  Бранко Рдаичевић: Ђачки растанак

11.  Ђура Јакшић: На Липару

12.  Јован Јовановић Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци

13.  Лаза Костић: Међу јавом и мед сном

14.  Лаза Костић: Santa Maria della salute

15.  Реализам  у европској и српској књижевности

16.  Оноре де Балзак: Чича Горио

17.  Н. В. Гогољ: Ревизор (одломак)

18.  Л. Н. Толстој: Ана Карењина

19.  Јаков Игњатовић: Вечити младожења

20.  Милован Глишић: Глава шећера

21.  Лаза Лазаревић: Ветар

22.  Радоје Домановић: Данга

23.  Стеван Сремац: Зона Замфирова

24.  И. Андрић: Мост на Жепи

25.  Д.Михаиловић: Кад су цветале тикве

26.  Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове

 Трећи разред

1.      Модерна у европској књижевности

2.      Шарл Бодлер: Албатрос

3.      Антон Павлович Чехов: Ујка Вања, приступ импресионистичкој драми

4.      Поезија Десанке Максимовић, избор из Читанке

5.      Ернест Хемингвеј: Старац и море, анализа романа

6.      Алекса Шантић: Претпразничко вече

7.      Алекса Шантић: Вече на шкољу

8.      Јован Дучић: Јабланови, интерпретација песме

9.      Милан Ракић: Долап, интерпретација песме

10.  Владислав Петковић Дис: Тамница, интерпретација песме

11.  Владислав Петковић Дис: Можда спава, интерпретација песме

12.  Сима Пандуровић: Светковина, интерпретација песме

13.  Бора Станковић: У ноћи, анализа приповетке

14.  Бора Станковић: Коштана, анализа драме

15.  Бора Станковић: Нечиста крв, анализа романа

16.  Федерико Грсија Лорка: Романса месечарка, анализа

17.  Рабиндранат Тагоре: Градинар, избор из Читанке

18.  Милутин Бојић: Плава гробница, анализа песме

19.  Иво Андрић: На Дрини ћуприја, анализа романа

20.  Милош Црњански: Сеобе 1, анализа романа

21.  Вељко Петровић: Салашар

22.  Исидора Секулић; Госпа Нола

 

 

Четврти разред

1.      Бранко Миљковић: Свест о песми, анализа

2.      Васко Попа: Каленић

3.      Виљм Шекспир: Хамлет

4.      Васко Попа: Очији твојих да није

5.      Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба (одломак из Читанке)

6.      Бранко Ћопић: Башта сљезове боје

7.       Семјуел Бекет: Чекајући Годоа

8.      Десанка Максимовић: Тражим помиловање

9.      Албер Ками: Странац

10.  Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна

11.  Луис Борхес: Чекање

12.  Иво Андрић: Проклета авлија

13.  Меша Селимовић: Дервиш и смрт

14.  Добрица Ћосић: Корени

15.  Добрица Ћосић: Време смрти

16.  Душан Ковачевић: Балкански шпијун

17.  Избор из савремене српске књижевности

 

Испит из српског језика и књижевности састоји се из два дела - писменог и усменог. На писменом делу испита кандидати добијају  две теме ( једна слободна и једна из градива) и опредељују се за једну.  Израда рада траје један школски часа.  На усменом делу испита кандидат добија три питања. Потрбно је дати одговоре на сва три питања како би се успешно положио усмени део испита.  Коначна оцена кандидата је збир оцене на писменом и усменом делу испита.

 

Матурски испит из српског језка и књижевности састоји се из писменог дела. Кандидат добија четири теме (две слободне и две из градива) и опредељује се за једну. Израда матурског испита траје четири школска часа.    

 

 

 Техничка школа,

Ужице ,  август  2011.

                                                                                           Стручно веће српског језика и књижевности

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основу члана 35. став 1. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС број 72/09), Министарство просвете објављује следећи

ИЗВОД

ИЗ РЕГИСТРА ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА –

КАТАЛОГ УЏБЕНИКА

ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ОДОБРЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ

ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

(општеобразовни предмети)

ПРВИ РАЗРЕД

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИКИ КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић

Босиљка Милић

 

601-04-51/57 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Историја књижевности

за гимназије и стручне школе

Јован Деретић

Марија Митровић

Злата Бојовић

650-297/84 од 26.5.1984.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Граматика српскога језика

за гимназије и стручне школе

I – IV разред

Живојин Станојчић

Љубомир Поповић

 

650-135/89 од 15.3.1989.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Теорија књижевности

за гимназије и стручне школе

I – IV разред

Иво Тартаља

650-02-08/97-03 од 13.6.1997.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Увод у општу лингвистику

IIV разред

Ранко Бугарски

650- 02-207/89 од 15.3.1989.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Књижевност и српски језик за 1. разред гимназије и средњих школа

Петар Пијановић

650-02-00024/2008-06 од 31.3.2008.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“

Одабране књижевне интерпретације – приручник за гимназије и средње школе ( IIV разред)

Оливера Радуловић

650-02-00064/2009-06 од 11.09.2009.

„НИЈАНСА“

Правопис српског језика- приручник за школе

Приручник за основне и средње школе

Милорад Дешић

650-02-00004/99-02

од 22.01.1999.

ТЕАТАР ЗА“

Школски правопис српског језика-

Приручник за основне и средње школе

Јован Јерковић, Душанка Вујовић

650-02-00026/2007-06

од 24.05.2007.

ТЕАТАР ЗА“

Граматологија, прегледна граматика српског језика

Приручник за основне и средње школе

Душанка Вујовић

650-02-00026/2007-06

од 24.05.2007.

„БИГЗ – ШКОЛСТВО

Читанка за 1. разред средње школе

Др Душко Бабић

650-02-380/2010-06 од 21.09.2010.

ДРУГИ РАЗРЕД

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић

Босиљка Милић

 

601-04-51/95 од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Читанка

за гимназије и стручне школе

Александар Јовановић

 

650-02-00075/2005-06 од 3.8.2005.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Историја књижевности

за гимназије и стручне школе

Јован Деретић

Марија Митровић

 

650-428/88 од 30.6.1988

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Књижевност и српски језик

за други разред гимназија и средњих школа

Петар Пијановић

 

650-02-00397/2008-06

од 2. 9. 2008. год.

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић

Босиљка Милић

 

601-04-51/95  од 11.4.1991.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Историја књижевности

за гимназије и стручне школе

Јован Деретић

Марија Митровић

650-428/88 од 30.6.1988.

 

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Књижевност и српски језик за 3. разред гимназије и средњих школа

Петар Пијановић

650-02-00113/2009-06 од 11.09.2009.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

НАЗИВ ПРЕДМЕТА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Назив издавача

Назив уџбеника или другог наставног средства

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Читанка са књижевнотеоријским појмовима

за гимназије и стручне школе

Љиљана Николић

Босиљка Милић

 

650-648/89 од 26.6.1989.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Књижевност и српски језик за четврти разред гимназија и средњих школа

Петар Пијановић

650-02-00152/2010-06 од 21.07.2010.