Подручја рада
Претрага

Електротехника
Eлектро монтер мрежа и постројења

 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Руски језик
Физичко васпитање
Математика
Грађанско васпитање
Верска настава
Енглески језик
Владање
   
Основе електротехнике
Практична настава
Електрична мерења
Електрична постројења
Електричне инсталације

Одељења

Подручје рада