Подручја рада
Претрага

Металургија
Обрађивач племенитих метала-ваљаоничар

Обрађивач племенитих метала је профил у оквиру кога се школују стручњаци за рад на изради производа од племенитих метала. Са дипломом овог профила могуће је наћи посао у специјализованим фабрикама, занатским радњама,...
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Грађанско васпитање
Верска настава
Владање
   
Практична настава
Добијање и прерада метала
Технологија рада

Одељења

Подручје рада