Подручја рада
Претрага

Електротехника
Eлектромонтер мрежа и постројења

Електромонтер мрежа и постројења је профил у оквиру кога се школују кадрови потребни за рад на извођењу и одржавању електричних мрежа и постројења. Са дипломом овог профила могуће је наћи посао у  фабричким комплексима, фирмама које се баве пројектовањем и извођењем мрежа и постројења,... Овај профил оспособљава кадрове за одржавање инсталација електричне мреже, надгледање стања електричне мреже, контролу и одржавање постројења ...                     
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Екологија и заштита животне средине
Техничко цртање
Владање
   
Економика и организација предузећа
Основе електротехнике
Практична настава
Електрична мерења
Електричне машине
Електрична постројења
Електричне мреже
Електране и разводна постројења
Електричне инсталације

Одељења

Подручје рада