Подручја рада
Претрага

Машинство и обрада метала
Mашински техничар за компјутерско конструисање

Машински техничар за компјутерско конструисање је профил у оквиру кога се школују стручњаци потребни за рад у области моделирања и конструисања машинских делова. Са дипломом овог профила могуће је наћи посао у  фабричким комплексима, конструкционим бироима,... Овај профил оспособљава кадрове за моделирање, конструисање и прорачун машинских делова и конструкција као и за израду техничке документације уз помоћ CAD пакета PRO/DESKTOP и PRO/ENGINEER,...
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Руски језик
Социологија
Филозофија
Историја
Физичко васпитање
Математика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Енглески језик
Владање
   
Практична настава
Рачунари и програмирање
Техничко цртање са нацртном геометријом
Аутоматизација и роботика
Испитивање машинских конструкција
Компјутерска графика
Конструисање
Машински елементи
Моделирање машинских елемената и конструкција
Организација рада
Основе електротехнике и електронике
Отпорност материјала
Термодинамика
Технологија обраде
Хидраулика и пнеуматика
Машински материјали

Одељења

Подручје рада