Подручја рада
Претрага

Машинство и обрада метала
Mашинбравар-Aутомеханичар

Аутомеханичар се обучава за поправку и одржавање моторних возила. Обука се врши у школи, специјализованим сервисима и радионицама.
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Екологија и заштита животне средине
Владање
   
Практична настава
Машински елементи
Организација рада
Технологија обраде
Хемија и машински материјали
Техничка физика
Технологија образовног профила
Техничко цртање и маш.  елементи
Основе електротехнике

Одељења

Подручје рада