Подручја рада
Претрага

Металургија
Ваљаоничар

Ваљаоничар је профил у оквиру кога се школују кадрови потребни за рад на руковању са постројењима за топло и хладно ваљање, дефинисању параметара за добијање квалитетних производа, контроли готових производа и складиштењу.
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Француски језик
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Екологија и заштита животне средине
Владање
   
Практична настава
Технологија обраде
Добијање и прерада метала
Машине и уређаји у металургији
Организација производње
Основи металургије
Познавање материјала
Прерада метала
Техничко цртање и маш.  елементи

Подручје рада