Подручја рада
Претрага

Графичарство
Техничар припреме графичке производње

Техничар припреме графичке производње ради на техничко-технолошкој припреми производње (пријем посла, отварање и праћење налога и документације за производе), прерачунава трошкове за израду графичких производа, ...         
 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Енглески језик
Руски језик
Француски језик
Социологија
Филозофија
Историја
Музичка уметност
Ликовна култура
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Устав и права грађана
Грађанско васпитање
Верска настава
Владање
   
Практична настава
Основе електротехнике и електронике
Технологија образовног профила
Основи графичке технике
Графичко обликовање и писмо
Економика и организација производње
Технологија графичког материјала

Одељења

Подручје рада