Подручја рада
Претрага

Електротехника
Aутоелектричар

 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Руски језик
Физичко васпитање
Математика
Грађанско васпитање
Верска настава
Енглески језик
Владање
   
Основе електротехнике
Практична настава
Електрична мерења
Електричне инсталације и уређаји на возилима
Мотори СУС и моторна возила

Одељења

Подручје рада