Подручја рада
Претрага

Металургија
Техничар за контролу у металургији

 Општи предмети Стручни предмети
Српски језик и књижевност
Руски језик
Историја
Музичка уметност
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Биологија
Грађанско васпитање
Верска настава
Енглески језик
Владање
   
Основи металургије
Познавање материјала
Техничко цртање и маш.  елементи

Одељења

Подручје рада