Пројекти
Подручја рада
Претрага
Пројекти

Пројекти који се реализују у школи

 

Назив пројекта

Носилац пројекта

Реализатори пројекта

Временска динамика-трајање

Регионални центри компетенција РеЦеКО – Србија

Министарство просвете Републике Србије уз подршку GIZ

Министарство просвете, 12 средњих стручних школа у Србији

2009-2013.

Прoјекат "Модернизација система средњег стручног образовања"   – нова фаза Програма реформе средњег стручног образовања

Министарство просвете и науке РС уз подршку Европске уније (ИПА 2007)

Техничка школа , Ужице у сарадњи са Економском школом из Ужица и Пољопривредном школом из Пожеге

2009 – 2013.

Програм МЕПИ – међународно признање за младе

Техничко школски центар Крањ, Словенија

Техничко школски центар, Крањ, Словенија

Техничка школа, Ужице, Србија

 

Пројекат „Живети заједно“

Ужички центар за права детета

Ужички ценар за права детета у сарадњи са средњим школама у Златиборском округу

По динамици носиоца пројекта

Пројекат „Оснаживање ученичких парламената за промоцију децијих/људских права“

Ужички центар за права детета уз подршку Амбасаде Сједињених Америчких Држава у Београду

Прехрамбено- угоститељска школа Чачак, Техничка школа Чачак, Техничка школа Ужице, Гимназија „Пиво Караматијевић“, Нова Варош, Гимназија“ Јосиф Панчић, Бајина Башта

2012-2013.

Пројекат „Недеља рециклаже“

Министарство омладине и спорта РС у сарадњи са Градском читаоницом „Либерграф“

Неформална група „Унија парламената свих школа Ужица“

Јул 2012 – Октобор 2012.

Пројекат „Уређење дворишта“

Министарство омладине и спорта РС у сарадњи са Градском читаоницом „Либерграф“

Неформална омладинска група „Техничка школа“

Август – септембар 2012.